Üyelik Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. NEF B BLOK 22/2 İç Kapı No:235 Bakırköy/İSTANBUL  olan Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi  ile …..  (aşağıda kısaca ..... olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul değerleme, dekorasyon ve yapı malzemesi üreten ve satan firmalar, konut üreten firmalar, nakliye firmaları ile alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu emlak ve vasıtaya ait ilanların ..... isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - ALİ ALİOĞULLARI İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN SORUMLULUKLARI

3.1. ….. , …. isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, MÜŞTERİ'ye ait ürünlerin özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi  işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ni sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne ödenmiş olması şartına bağlıdır.

3.3. ..... isimli internet sitesinin amacı, emlak ve vasıta sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olduğu ..... internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne ödemesi gerekmektedir.

4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye rücu edilir.

4.6. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

4.7. MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.9. MÜŞTERİ,Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin internet, e-posta ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.10. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

4.11.Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi' den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.12. Yukarıda sayılan maddelerden bir yada bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin MÜŞTERİ' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.13. Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi, MÜŞTERİ' nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.14. MÜŞTERİ, Ali Alioğulları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR